Omurga cerrahisi yaşlı hastalarda güvenlidir, çalışma gösteriyor

Dejeneratif omurga hastalıkları, yaşlılarda yaygın bir sağlık sorunudur ve zamanla omurganın normal işlevini kademeli olarak yitirmesine neden olur.

Ameliyat yaşam kalitesini artırabilir, ancak omurga ameliyatı yaşlı hastalar için tavsiye edilir mi ve hangi riskleri taşır?

Bunu öğrenmek için Japonya’daki yedi kurumdan araştırmacılar, 80 yaş ve üzeri hastalarda yapılan omurga ameliyatlarıyla ilgili çok merkezli, ileriye dönük bir çalışma yürüttü.

Çalışmaya 2017’de elektif omurga ameliyatı geçiren 80 yaş üstü 270 hasta dahil edildi. Tümörlü, enfeksiyonlu veya travmalı hastalar dahil edilmedi.

Sonuçlar incelenirken, perioperatif komplikasyonlar, ameliyat sırasında veya sonraki 30 gün içinde meydana gelen olumsuz olaylar olarak tanımlandı. Komplikasyonlar, cerrahi bölgede meydana gelenler ve sistemik olanlar olarak ayrıldı.

Journal of Neurosurgery: Spine’da yayınlanan bulgular, toplam perioperatif komplikasyon oranının% 20 ile yüksek olduğunu (54 hastada 67 komplikasyon), ancak hiçbir önemli sistemik komplikasyon ve ölüm olmadığını göstermektedir.

Cerrahi bölgede komplikasyonlar 22 hastada (% 8.1), minör sistemik komplikasyonlar (anemi, deliryum veya idrar yolu enfeksiyonu) 40 hastada (% 14.8) meydana geldi. Tekrarlanan işlem oranı% 4,1 idi.

Perioperatif komplikasyonlar için risk faktörlerini belirlemek için yazarlar, cerrahi faktörleri (ameliyat düzeyi, tedavi edilen omurga düzeyi sayısı, ameliyat türü, ameliyat süresi ve tahmini kan kaybı) ve hasta demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet ve vücut kitle indeksi) ve ameliyat öncesi sağlık durumu.

Minör sistemik perioperatif komplikasyonlar için önemli risk faktörleri arasında enstrümantasyon içeren omurga cerrahisi (örneğin, plakaların ve vidaların dahil edilmesi); 180 dakikadan fazla süren operasyonlar; ve hastanın kendine bakma ve günlük aktivitelere katılma becerileri açısından sınırlı düzeyde işlevselliğe sahip olması.

Yazarlar, omurga cerrahlarının bu ileri yaş hasta grubunda ameliyata hazırlanırken bu risk faktörlerinin farkında olması gerektiğini söyledi.

Yaşlılığın kendisi, komorbiditelerin varlığı ve beslenme riski altında olma risk faktörleri olarak bulunmadı.

Bulgulara dayanarak, yazarlar ileri yaştaki hastalarda omurga ameliyatı yapmanın güvenli olduğu sonucuna vardılar.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-12/jonp-ssi121019.php

https://thejns.org/spine/view/journals/j-neurosurg-spine/aop/article-10.3171-2019.9.SPINE19754/article-10.3171-2019.9.SPINE19754.xml

İlk olarak https://www.wimbledonclinics.co.uk adresinde yayınlanmıştır .